Reklamace a vrácení zboží, VELKOOBCHODNÍ PODMÍNKY

REKLAMACE

Pokud máte s některým z našich produktů problém, prosíme o vyplnění reklamačního formuláře nebo nás neváhejte kontaktovat na emailové adrese info@cereabar.cz. Pošlete nám prosím informace o zboží, které chcete reklamovat – číslo šarže, počet kusů, informace o dosavadních skladovacích podmínkách a přibližné datum nákupu. Dále prosíme o vložení fotodokumentace do reklamačního formuláře – velikost do 8 MB. Pokud máte soubory větší, prosíme o přiložení při následné komunikaci přes email. Společně najdeme způsob, jak individuální reklamace vyřešíme.

Reklamační řád se nevztahuje na zboží po záruce.

Velkoobchodní podmínky

Chcete-li se stát prodejcem našeho zboží, zaregistrujte se prostřednictvím záložky „ESHOP VELKOOBCHOD“. Po vyplnění všech potřebných údajů Vaši registraci buď schválíme a nebo odmítneme s odůvodněním do 48 hodin. Proběhla-li registrace úspěšně, můžete začít nakupovat. Zboží je možné nakoupit online přes velkoobchodní eshop popř. vyplněním .xls objednávkového formuláře a jeho zasláním na email: objednavky@cereabar.cz.

Základní údaje:

Dodavatel:

Cereabar s.r.o.

Na Křtaltě 951, 789 01 Zábřeh, Česká republika

IČO : 04460901

DIČ : CZ04460901

Kontaktní údaje:

Všeobecné dotazy:

info@cereabar.cz

+420 774 089 618

Objednávky:

objednavky@cereabar.cz

+420 792 307 495

Postup při nákupu zboží online:

Po úspěšné registraci a přihlášení budete přesměrováni na stránku s kompletní nabídkou produktů a s aktuálními velkoobchodními cenami. Cena u konkrétních produktů se vztahuje na 1 karton a je bez DPH. Ceny jsou aktuální v momentě uskutečnění objednávky. Stačí vyplnit množství kartonů u jednotlivých produktů a pak zmáčknout tlačítko „KOUPIT„. Tímto tlačítkem se objednané množství vloží jednorázově do košíku. V košíku si můžete dané množství libovolně měnit, či rušit. Pokud měníte množství zboží v košíku, nezapomeňte zakliknout tlačítko aktualizovat. Pokud jste s výběrem zboží spokojeni, zaklikněte tlačítko „PŘEJÍT DO POKLADNY„, kde již máte předvyplněné fakturační a dodací údaje. Jako poslední krok je nutné zvolit způsob platby. Veškeré objednávky, které jsou zakončeny kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“, jsou závazné. Zákazník tímto potvrzuje, že byl seznámen s obchodními, platebními a reklamačními podmínkami. Zákazník po objednání obdrží potvrzovací email, jehož doručením dochází k uzavření kupní smlouvy.

Postup při nákupu zboží přes .xls objednávkový formulář:

Zboží je možné objednat přes formulář v exceli. Pro jeho získání napište na email info@cereabar.cz. Formulář obsahuje kontaktní údaje, které je potřeba vyplnit. Pak již pouze zvolit množství kartonů, které si přejete objednat. Formulář je interaktivní, vše další je již propojeno a automaticky propočítáno, tak, že zákazníkovi poskytne rychlý celkový přehled o objednávce. Po vyplnění formuláře stačí zaslat na email: objednavky@cereabar.cz. Zákazník obdrží nejpozději do 24 hodin od doručení potvrzení objednávky, jehož doručením dochází k uzavření kupní smlouvy.

Dodací podmínky:

Minimální objednací množství:

Minimální výše objednávky za velkoobchodní ceny je v hodnotě 1 500 Kč bez DPH.

Doprava:

Zboží rozesíláme prostřednictvím služby PPL. Dopravné v rámci ČR činí 80 Kč bez DPH. Dobírka je pak ve výši 25 Kč bez DPH.

Při objednávce přesahující 3 000 Kč bez DPH je poštovné zdarma. Jsme schopni také zajistit chlazenou paletovou dopravu do místa určení.

Doba dodání:

K expedici zboží dochází průměrně 4. či 5. pracovní den od objednávky, velmi výjimečně 7. a následující pracovní dny. Datum dodání nelze deklarovat, v případě zdržení objednávky o více něž 7 pracovních dnů dodavatel podá na dotázání informaci o důvodu zdržení, případně o možném urychlení vyřízení objednávky. Jakmile je zboží připraveno k expedici, informujeme zákazníka prostřednictvím emailu. V případě, že zboží není na skladě, kontaktujeme zákazníka a navrhneme jiný postup – např. jiné plnění, prodloužení dodací lhůty atd.

Platba:

Platba je možná následujícími způsoby:

Platba na dobírku:dobírka je ve výši 25 Kč bez DPH. Při platbě dobírkou lze využít platební terminál společnosti PPL.

Platba bankovním převodem při nákupu zboží online:při zvolení tohoto způsobu platby použijte ID objednávky pro identifikaci platby. Vaše objednávka bude odeslána po provedení platby.

Další ustanovení:

Trvanlivost a reklamace:

U všech výrobků platí následující podmínky skladování: uchovávat v chladu, suchu při relativní vlhkosti vzduchu do 70% a chránit před mrazem a přímým slunečním svitem.

Reklamaci lze uplatnit v případě, že je obsah směsi napaden plísní, hnilobou nebo škůdci. Reklamace bude po nahlášení telefonem nebo emailem vyřešena pro maximální spokojenost zákazníka. Reklamované zboží je nutné zaslat zpět na adresu dodavatele pro posouzení závadnosti. Zboží není možné vrátit do 14 dnů bez udání důvodu s odkazem na § 53 odst. 8 písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku. Reklamaci nelze uplatnit na zboží, které bylo zjevně nevhodně skladováno. Reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu do 30 dnů ode dne uplatnění. Po této lhůtě má zákazník automaticky právo na nové balení do ceny reklamovaného zboží nebo na vrácení peněz. U nového balení běží nová doba trvanlivosti. Reklamace se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Dodržování hygienických předpisů:

Dodavatel prohlašuje, že jsou tyčinky převáženy, skladovány a zpracovávány dle požadavků Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Dodavatel má oprávnění k podnikání v oblasti výroby potravinářských výrobků je registrován dle § 3 zákona č. 110/1997 Sb. Všechny osoby, které se podílejí na zpracování surovin, mají platný zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství, který se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 a č. 852/2004.

Zrušení objednávky dodavatelem:

Zrušení objednávky dodavatelem je možné pouze v těchto výjimečných případech:

– zboží není na skladě (ani není možné jej zajistit alternativně)

– objednávka je falešná

O zrušení objednávky je zákazník informován.

Odstoupení od kupní smlouvy:

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

O dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Nejedná-li se o případ uvedený v předchozí větě, či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@cereabar.cz.

V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

Ve lhůtě pěti (5) dnů od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno nebo nějakým jiným způsobem snížena jeho hodnota.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Ochrana osobních údajů:

Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

  • plnění smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • oprávněný zájem prodávajícího na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

Více informací k takovému zpracování najdete v sekci : Zásady ochrany osobních údajů, zde: http://www.cereabar.cz/privacy-policy/

Závěrečná ustanovení:

Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek. Ty vstupují v platnost v okamžiku uveřejnění. Objednávky podané před změnou obchodních podmínek se řídí podmínkami platnými v době objednávky.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na telefonu +420 774 089 618 a nebo nám zašlete dotaz na email: info@cereabar.cz. Pro zasílání objednávek a zjištění stavu expedice prosím použijte následující kontaktní údaje: objednavky@cereabar.cz, tel: +420 792 307 495.

Copyright 2017 © Cerea.